ستارخان بعد از فلکه اول صادقیه پاساژ پردیسان زیرهمکف پلاک 17( حضوری و غیر حضوری ) هماهنگی : 09935947680

تعمیرات ویپ و پادسیستم

نقد و برسی دستگاه های برند یوول

نقد و برسی دستگاه های برند یوول تولید کننده ی بزرگ تجهیزات ویپینگ اولین چیزی که بعد از شنیدن نام این برند به ذهن کاربران میرسد طعم رسانی و تفکیک طعم بسیار عالی دستگاه های این برند میباشد.در این بخ از اکادمی کلینیک ویپ دستگاه های برند یوول را مورد نقد و برسی قرار خواهیم داد.

برند یوول